Endorsed by ASHRAE

Kurullar


Untitled Document

Sempozyum Başkanı
Sarven Çilingiroğlu

Yürütme ve Organizasyon Kurulu
Prof. Dr. Nilüfer Eğrican (Başkan)
Sarven Çilingiroğlu
Bahri Türkmen
Doç.  Dr. Derya Burcu Özkan
Nermin Köroğlu Isın
Doç. Dr. Özden Ağra
Seçil Kızanlık İskender

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Nilüfer Eğrican (Başkan)

Prof. Dr. Abdurahman Kılıç
Prof. Dr. Ahmet Arısoy
Prof. Dr. Ali Güngör
Prof. Dr. Arif Hepbaşlı
Prof. Dr. Birol Kılkış
Bjarne W. Olesen
Prof. Branislav B. Todorovic
Prof. Dr. Bülent Yeşilata
Doç.  Dr. Derya Burcu Özkan
Prof. Dr. Gönül Utkutuğ
Prof. Dr. Gülden Gökçen
Prof. Dr. Halime Paksoy
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Doç. Dr. Hatice Sözer 
Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk
Prof. Marija S. Todorovic
Prof. Michael M. Ohadi
Dr. Murat Çakan
Doç. Dr. Murat Kadri Aktaş
Nejat Babür
Prof. Dr. Sadık Kakaç
S. A. Sherif
Dr. Tahir Yavuz
Prof. Dr. Vahan Kalenderoğlu
Prof. Dr. Yunus Ali Çengel
Prof. Dr. Zerrin Yılmaz
Wei Sun
William M. Worek

Danışma Kurulu
Celal Okutan
Kevork Çilingiroğlu
Akdeniz Hiçsönmez
B.Erdinç Boz
Numan Şahin
Serdar Gürel
Ömer Kantaroğlu
Engin Kenber
Hüseyin Erdem
Abdullah Bilgin
Cafer Ünlü
Gürkan Arı
Bahri Türkmen

Endorsed by ASHRAE