Endorsed by ASHRAE

Ana Konular


Untitled Document

Bildiriler aşağıdaki ana başlıklar altında teknik oturumlarda sunulacaktır.

Konu 1. Yapılarda Isıtma, İklimlendirme ve Havalandırma Tesisatı Uygulamaları
Konu 2. İç Hava Kalitesi ve Konfor Şartları
Konu 3. Sıhhi Tesisat
Konu 4. Enerji Ekonomisi ve Çevre
Konu 5. Kontrol ve Bina Yönetim Sistemleri
Konu 6. Soğutma
Konu 7. Yapı Fiziği
Konu 8. Yapılarda Güvenlik, Koruma ve Duman Tahliyesi Yönetimi
Konu 9. Modelleme ve Yazılımlar
Konu 10. Yapı Tasarımı ve Uygulamalarında Proje Yönetimi
Konu 11. Enerji Verimli Binalar
Konu 12. Sağlık Binalarında Enerji Verimliliği
Konu 13. Hasta Bina Sendromu
Konu 14. Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları
Konu 15. Hijyenik Tesisat Uygulamaları
Konu 16. Bina Sertifikasyonu
Konu 17. Kentsel Dönüşüm
Konu 18. Mevcut Binaların (Tarihi ve diğer) Renovasyonu
Konu 19. Bütünleşik Tasarım
Konu 20. Test, Ayar, Dengeleme (TAD) ve Kontrol, İsletmeye Alma ve Kabul (KIK)
Konu 21. Ekserji
Konu 22. Yalıtım
Endorsed by ASHRAE