Sempozyumda sunulan tebliğler arasından sınırlı sayıda en iyileri ASHRAE HVAC&R Research Journal’ a hakem incelemesinden geçmek üzere sunulacaktır.
Kabul edilen tebliğ makaleleleri bu Derginin Özel sayısında basılacaktır.
Dergi ile ilgili bilgilere:
www.ashrae.org/resources--publications/periodicals/hvacr-research adresinden ulaşabilirsiniz.

Kurullar


Untitled Document Sempozyum Başkanı
Bahri Türkmen

Yürütme ve Organizasyon Kurulu

Prof. Dr. Nilüfer Eğrican (Başkan)
Prof. Dr. Birol Kılkış (Üye)
Abdullah Bilgin (Üye)
Ali Rıza Dağlıoğlu (Üye)
B. Hakkı Buyruk (Üye)
Dr. Celalettin Çelik (Üye)
Gürkan Arı (Üye)
Levent Acar (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Murat Çakan (Üye)
Züleyha Özcan (Üye)

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Nilüfer Eğrican (Başkan)
Prof. Dr. Ahmet Arısoy (Üye)
Prof. Dr. Ali Güngör (Üye)
Prof. Dr. Arif Hepbaşlı (Üye)
Prof. Dr. Birol Kılkış (Üye)
Prof. Dr. Bülent Yeşilata (Üye)
Prof. Dr. Gönül Utkutuğ (Üye)
Prof. Dr. Gülden Gökçen (Üye)
Prof. Dr. Halime Paksoy (Üye)
Prof. Dr. Hasan Heperkan (Üye)
Doç. Dr. Hatice Sözer (Üye)
Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Murat Çakan (Üye)
Doç. Dr. Murat Kadri Aktaş (Üye)
Prof. Dr. Tahir Yavuz (Üye)
Prof. Dr. Zerrin Yılmaz (Üye)

Danışma Kurulu
Abdullah Bilgin
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç
Prof.Dr. Ahmet Arısoy
Ali Ekber Çakar
Ali Güngör
Ali Rıza Dağlıoğlu
Prof. Dr. Arif Hepbaşlı
Atila Demir
Ayşen Hamamcıoğlu
Bahri Türkmen
Birol Eker
Birol Yavuz
Prof. Dr. Birol Kılkış
Prof.Dr. Bülent Yeşilata
Cafer Ünlü
Dr. Celalettin Çelik
Cevdet Eşki
Dilşad Baysan Çolak
Dündar Yetişener
Engin Kenber
Eray Önaşçı
Erdinç Boz
Eren Kalafat
Erdal Çalıkoğlu
Ersin Gökbudak
Ersin Gürdal
Fatih Öner
Fatma Çölaşan
Ferdi Erdoğan
Fuzuli Topal
Prof. Dr. Gülnur Onur
Güniz Gacaner
Gürkan Arı
Hakan Bulgun
Hüseyin Günerhan
Prof. Dr. Halime Paksoy
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Prof. Dr. Hatice Sözer
Dr. İbrahim Çakmanus
İbrahim Biner
Prof.Dr. İbrahim Atılgan
Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk
İrfan Çelimli
İsmet Mura
Kağan Aydınbelge
Kani Korkmaz
Kemal Bıçakçı
Dr. Kemal Gani Bayraktar
Levent Acar
Levent Alatlı
Prof. Dr. Macit Toksoy
Prof. Dr. Mahir Arıkol
Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit
Mehmet Soğancı
Metin Duruk
Metin Karabacak
Murat Bayram
Yrd. Doç. Dr.  Murat Çakan
Dr. Mustafa Bilge
Muzaffer Yılmaz
Mürşit Çelikkol
Naci Şahin
Necdet Altıntop
Nedim Zalma
Orhan Bağran
Orhan Cazgır
Orhan Gürson
Orhan Turan
Ömer Cihad Vardan
Ömer Kantaroğlu
Özcan Türkbay
Prof. Dr. Pınar Mengüç
Ramazan Yazgan
Recep Yıldız
Rüknettin Küçükçalı
Prof. Dr. Rüknettin Oskay
Prof. Dr. Sermin Onaygil
Prof. Dr. Sadık Kakaç
S. Cevat Tanrıöver
Sadettin Özkalender
Sarven Çilingiroğlu
Savaş Demirtaş
Seçkin Gençler
Seden Çakıroğlu
Serdar Gürel
Serdar Uzgur
Serkan Büyükyıldız
Serper Giray
Şadan Çelik
Şevket Akın Kayacan
Prof. Dr. Tuncay Yılmaz
Ufuk Atamtürk
Zeki Aksu
Zeki Arslan
Zeki Poyraz
Züleyha Özcan
Prof. Dr. Zerrin Yılmaz