Sempozyumda sunulan tebliğler arasından sınırlı sayıda en iyileri ASHRAE HVAC&R Research Journal’ a hakem incelemesinden geçmek üzere sunulacaktır.
Kabul edilen tebliğ makaleleleri bu Derginin Özel sayısında basılacaktır.
Dergi ile ilgili bilgilere:
www.ashrae.org/resources--publications/periodicals/hvacr-research adresinden ulaşabilirsiniz.

Davet


Untitled Document

İki yılda bir yapılan "Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu"nun onbirincisi 8-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul'da Dünya Ticaret Merkezi kompleksi içinde yer alan "İstanbul Fuar Merkezi"nde gerçekleştirilecektir.

Bu kez, 82.000 kişiyi aşkın yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan "Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı (ISK-SODEX 2014)" ile eş zamanlı olarak düzenlenecek olan sempozyumun geçmiş yıllara oranla daha fazla ilgi çekeceğine inanmaktayız.

Doğu ve Batı arasında coğrafi, ticari, bilgi ve teknoloji alanlarında bir buluşma merkezi niteliğinde olan söz konusu sempozyum, ulusal ve uluslararası kuruluşların destekleri, yurt içi ve yurt dışı üniversite ve firma temsilcilerinin katkıları ile gerçekleştirilecektir.

TTMD tarafından düzenlenen bu büyük buluşmaya sizi de davet ediyoruz.