Sempozyumda sunulan tebliğler arasından sınırlı sayıda en iyileri ASHRAE HVAC&R Research Journal’ a hakem incelemesinden geçmek üzere sunulacaktır.
Kabul edilen tebliğ makaleleleri bu Derginin Özel sayısında basılacaktır.
Dergi ile ilgili bilgilere:
www.ashrae.org/resources--publications/periodicals/hvacr-research adresinden ulaşabilirsiniz.

Ana Konular


Untitled Document

Bildiriler aşağıdaki ana başlıklar altında teknik oturumlarda sunulacaktır.

Konu 1. Yapılarda Isıtma, Iklimlendirme ve Havalandırma Tesisatı Uygulamaları
Konu 2. İç Hava Kalitesi ve Konfor Şartları
Konu 3. Sıhhi Tesisat
Konu 4. Enerji Ekonomisi ve Çevre
Konu 5. Kontrol ve Bina Yönetim Sistemleri
Konu 6. Soğutma
Konu 7. Yapı Fiziği
Konu 8. Yapılarda Güvenlik ve Koruma Konu
Konu 9. Modelleme ve Yazılımlar
Konu 10. Yapı Tasarımı ve Uygulamalarında Proje Yönetimi
Konu 11. Enerji Verimli Binalar
Konu 12. Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları
Konu 13. Hijyenik Tesisat Uygulamaları
Konu 14. Bina Sertifikasyonu
Konu 15. Kentsel Dönüşüm
Konu 16. Mevcut Binaların Renovasyonu
Konu 17. Bütünleşik Tasarım
Konu 18. Sağlık Binalarında Enerji Verimliliği
Konu 19. Test, Ayar ve Dengeleme
Konu 20. Ekserji