Sempozyumda sunulan tebliğler arasından sınırlı sayıda en iyileri ASHRAE HVAC&R Research Journal’ a hakem incelemesinden geçmek üzere sunulacaktır.
Kabul edilen tebliğ makaleleleri bu Derginin Özel sayısında basılacaktır.
Dergi ile ilgili bilgilere:
www.ashrae.org/resources--publications/periodicals/hvacr-research adresinden ulaşabilirsiniz.

Bildiri Gönderim Kuralları


Untitled Document

Yazarlar ilk aşamada, bildirilerin konusunu ve 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde özetini sunacaklardır. Yurt içi bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce, yurt dışı bildiri özetleri İngilizce olarak hazırlanarak http://www.abstractagent.com/2014ttmdsempozyum/?plng=tur sayfasından yüklenmesi gerekmektedir. Bilim Kurulu tarafından seçilen özetler hakemler tarafından değerlendirilecektir.

BİLDİRİLER

XI. Uluslararasi Yapida Tesisat Teknolojisi Sempozyumu Organizasyon Komitesi  8 – 10 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul ‘da yapılacak olan kongre için çağrıda bulunmaktadır.

Tüm Bildiri sahipleri sempozyumda tartışılacak olan konular hakkında bir veya daha fazla bildiri ile kongreye katılabilirler.

Bildiri sahibi bildirisini abstractagent sayfasından en geç 01 Mart 2014’e kadar yüklemesi gerekmektedir.

Her bildiri Bilim Komitesi tarafından değerlendirilip Bilim Komitesi tarafından kabul edilen bildiriler 15 Mart 2014 tarihinde duyurulacaktır.