TTMD Eşitlik Teknik Komitesi Tanıtıldı

Toplantı Videosu

TTMD amaçları ve çalışma esasları çerçevesinde, eğitim, sağlık, fırsatlara erişim, toplumsal cinsiyet gibi konularda adil ve eşit bir sektör için, İstanbul Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Birleşmiş Milletler Global Compact ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak, sektörel ve toplumsal fayda yaratmak amacıyla kurulan TTMD Eşitlik Teknik Komitesi Tanıtım Toplantısı 15 Haziran 2021 tarihinde yapıldı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Özden Ağra’nın yürüttüğü toplantının açılışında konuşan TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, “Derneğimiz, sektörümüzde daima eşit, adil ve kapsayıcı bir şekilde konumlanmış, meslektaşlarımıza ve üyelerimize fırsatlar sunmak üzere hizmetlerini ve çeşitliliğini sürekli zenginleştirmiştir. Mühendisler olarak bizlerin topluma, mesleğimize, paydaşlarımıza, meslektaşlarımıza ve kendimize sorumluluğumuz vardır. Özellikle küreselleşen dünyada eşitsizlik çatışmaların ana kaynağı olmaktadır. Bu doğrultuda, mesleğimizin ve sunabileceği katkıların önemi ortaya çıkmaktadır. Bu farkındalıkla çalışmalarına başlayan TTMD Eşitlik Teknik Komitemiz, başta toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere, sektörümüzün eşit, adil ve kapsayıcı gelişiminde önemli bir katkı sağlayacaktır. Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda, bütüncül bakış açısıyla her türlü eşitsizliği giderecek gelişime önderlik etmek, sosyolojik araştırmalar dahil bilgi üreterek bilim temelli araştırmalara katkı vermek ve etkisini uluslararası boyuta taşımak üzere kurulan Eşitlik Teknik Komite Üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Eşitlik Teknik Komitesi’nin kurulumu ve amaçları hakkında bir sunum gerçekleştiren Komite Başkanı Filiz Pehlivan, ilk olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin tarihsel süreç ile ilgili bilgi verdikten sonra rehber alacakları uluslararası sözleşme ve Birleşmiş Milletler hedeflerini anlattı: “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi yani İstanbul Sözleşmesi rehber alacağımız sözleşmedir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 5.’sine bakıldığında ‘Kadınlar ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı her yerde ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bazı bölgelerde işgücü piyasasında hala büyük eşitsizlikler var, kadınlar hala pek çok konudaeşit erişime sahip değiller. Cinsel şiddet ve istismar, ücretsiz bakım ve ev işlerinin eşitsiz bölüşümü ve kamu görevlerinde ayrımcılık hala büyük engel teşkil ediyor’ şeklinde belirtildiğini görmekteyiz” dedi.

Türkiye’de kadınların sivil topluma katılımı verileri ve toplumsal cinsiyet eşitliği anaakımlaştırma stratejisi hakkında bilgi veren Pehlivan, TTMD Eşitlik Komitesi ilke ve değerlerini şöyle açıkladı:

  • Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, adil, kapsayıcı, fırsat eşitliği sunan, güçlü bir sektör yaratılması için çalışmak
  • Evrensel insan hakları ve Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmeler çerçevesinde çalışmaları yürütmek
  • Ayrımcı, cinsiyetçi ve şiddet içeren söylem ve pratiklerden kaçınmak, kaçınılmasını sağlamak
  • Bütün çalışmalarda, karar alma süreçlerinde ve içeriklerde toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerini egemen ve görünür kılmak
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmasında hesap verebilir ve şeffaf olmak

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin TTMD özelinden başlayarak sektörde de benimsenmesini, uygulanmasını, izlenmesini, ana politika, plan ve programlara dahil edilip yaygınlaştırılmasını  sağlayacak bir toplumsal cinsiyet programı geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Pehlivan, “Bizler, kişilerin ya da grupların toplumsal cinsiyete atfedilmiş roller üzerinden tanımlananözellikleri ve farkları ne olursa olsun, özgürlüğün, eşitliğin, hakların adaletli ve dengeli bir şekildeuygulanması, yönetimsel eylemlerin bu çerçevede denetlenebilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alması gerektiğini düşünüyor; biliyoruz. Bunu gerçekleştirebilmekiçin evrensel insan hakları belgelerini temel alıyor ve Avrupa Konseyinin Eşitlik Stratejisi veBakanlar Komitesi tarafından geliştirilen tavsiye kararlarının, toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasısürecinde bizler için de açık bir kılavuz sunduğunu düşünüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini, siyasetlerüstü ve evrensel bir insan hakları meselesi olarak görüyor ve demokratik yönetişim alanının önemli bir ögesi olarak kabul ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının, sadece kadın haklarını gözetmeksizin evrensel insan hakları ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde ele alınmasını sağlayacak çalışmalar yürütmek üzere kendimizi sorumlu ve zorunlu hissediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının bilimsel bir duruş üzerinden inşa edilmesi sürecinde,toplumdaki kalıpyargılarla yüzleşmenin, özfarkındalığımızıgeliştirmenin, işbirliğinin, bilgi vedeneyim paylaşımının önemli olduğu kabulü üzerinden hareket etmeyi önceliyoruz. Kimsenin toplumsal olarak inşa edilmiş kalıp yargılardan bağımsız olmadığını kabul ederek, eşitsizlik üretebilecek eylem ve söylemler karşısında, olumlu ve ayrımcı olmayan yapıcı bir iletişimi vekarşılıklı samimiyeti temel eleştiriüslubumuz olarak kabul ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışımızı uluslararası ve ulusal mevzuatlarda tanımlanmış olan ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkelerine dayandırıyoruz. Bu ilkeler ışığında kendimizi ayrımcı, cinsiyetçi, fobik, şiddet içeren ve kişi haklarına zarar veren her türlü eylem ve söylemin karşısında konumluyoruz” dedi.

 

Tanıtım toplantısının son bölümünde Eşitlik Teknik Komitesi strateji alt komiteleri kapsamında kurulan Savunuculuk, Uluslararası İlişkiler, Toplumsal Etki, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm, Networking Strateji Grupları adına Komite Üyeleri Ceren Ercan, Deniz Atik, Gülmetan Savaş, Handan Özgen, Melek Yıldız, Nermin Köroğlu Isın ve Tuba Bingöl Altıok kısa birer tanıtım konuşması yaptı.

 

Tanıtım toplantısı, TTMD ve sektör üyelerinin strateji gruplarına davet edilmesi ile sona erdi. 

TTMD Eşitlik Teknik Komitesi Tanıtıldı TTMD Eşitlik Teknik Komitesi Tanıtıldı TTMD Eşitlik Teknik Komitesi Tanıtıldı
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr