Trijenerasyon Uygulamaları ve Kapasite Seçiminde Optimizasyon Konusu İşlendi

Çevrimiçi seminer videosu: 

TTMD’nin düzenlediği Trijenerasyon Uygulamaları ve Kapasite Seçiminde Optimizasyon konulu çevrimiçi seminer 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı. Prof. Dr. İbrahim Atmaca’nın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe Hamdi Hoplamaz konuşmacı olarak katıldı.

Bugün yaşanan küresel ısınmanın etkilerini, karbon dioksit miktarı, küresel sıcaklık, arktik buzul, buzul tabakaları, deniz seviyesi verileri üzerinden göstererek sunumuna başlayan Hamdi Hoplamaz, salım azaltımı yol haritasına değindikten sonra ülkemizin 2020-2021 yılında yenilenebilir enerji kaynaklı  ve fosil kaynaklı elektrik tüketimi verilerini,  Türkiye’nin yıllık doğalgaz görünümünü, sektörlere göre doğal gaz tüketim miktarlarını ve enerji yoğunluğunu sergileyerek elektrik üretiminde atmosfere CO₂ salımına değindi.

Kojenerasyon tanımı ve sistemlerinde kullanılan üreteçlerden bahsettikten sonra kojenerasayon ve trijenerasyon sistemlerinde kullanılan yakıt çeşitlerini hidrojen, biyogaz, çöpgazı, doğalgaz, kömür, kok gazı şeklinde sıralayan Hoplamaz, basit çevrim, kombine çevrim ve kojenerasyon elektrik üretim çevrimlerini kıyaslayarak anlattı. Kojenerasyonun neden kullanılması gerektiğiyle ilgili konuşan Hoplamaz; “Kojenerasyon ile elektrik ve ısı enerjisi kullanım verilerini toplamda %90’a kadar çıkarmak olasıdır. Elektrik+ısıtma+soğutma yani trijenerasyon mümkündür. Maliyeti düşük elektrik ısı üretiminden dolayı kullanıcıların rekabet şansı artar. Yüksek verimlilik kullanımı ile düşük sera gazı üretilir, tesisin karbon ayak izi küçülür. Diğer santrallara göre daha kısa devreye alma süresine sahiptir. Temiz ve kesintisiz kaliteli elektrik üretimi gerçekleşir. İletim ve dağıtım kaybı olmaması elektrik verimliliğini artırır, iletim ve dağıtım sistemlerinde ilave yatırım gerekmez. Kojenerasyon sistemleri gıda, tekstil, kimya, kağıt, çimento, demir-çelik gibi birçok fabrikada kullanılabilir” dedi.

Sistem seçiminde optimizasyonu maksimize etmek için, elektrik tüketimin maksimum oranda karşılanması, soğutma ve ısıtma ihtiyacının maksimum oranda karşılanması, kojenerasyon sisteminin maksimum kapasite ile çalışması şeklinde 3 temel kriter olduğunu belirten Hamdi Hoplamaz; maksimizasyon için kısıtları, elektrik ve tüketimin mevsimsel ve günlük etkilerde değişkenlik göstermesi, yüksek verimli kojenerasyon için yasal mevzuat ve kojenerasyon ünitelerinin nominal güçlerinin belirli aralıklarla üretilmesi olarak sıraladı. Sunumunun son bölümünde mevcut tüketim değerleri, fizibilite hesaplamaları ve uygulama örnekleri veren konuşmacı daha sonra dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

 

Trijenerasyon Uygulamaları ve Kapasite Seçiminde Optimizasyon Konusu İşlendi Trijenerasyon Uygulamaları ve Kapasite Seçiminde Optimizasyon Konusu İşlendi Trijenerasyon Uygulamaları ve Kapasite Seçiminde Optimizasyon Konusu İşlendi
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr