Sıfır Enerjili Bina Kavramı, Aktif ve Pasif Sistemler Anlatıldı

Webinar videosu

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar hibe programı kapsamında yürütülen From Zero to Hero projesi kapsamında, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen çevrimiçi seminer serisinin üçüncüsü Sıfır Enerjili Bina Kavramı, Aktif ve Pasif Sistemlertemasıyla 31 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi.  Moderatörlüğünü TTMD Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Gökay’ın yürüttüğü etkinliğe TTMD Yönetim Kurulu Üyesi Ceren Ercan konuşmacı olarak katıldı.

Sunumuna iklim değişikliğinin insanlar ve diğer canlılar üzerindeki sonuçlarına değinerek başlayan Ceren Ercan, sera gazı emisyonlarında azalma olmadığı takdirde 2100 yılına kadar küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında yaklaşık 3 derecelik bir artışın öngörüldüğünü belirterek halk sağlığında ve tarımda da olumsuzlukların yaşanacağını ifade etti. Yaşanan olumsuzlukların enerji açısından yaratacağı sorunlar konusunda AB’nin hedefleri hakkında bilgi veren Ercan; düşük enerjili binalar için ısı yalıtımı yapılması, ısı köprülerinin mümkün olduğunca azaltılması, hava kaçaklarının önüne geçilmesi ve enerji verimli sistemler kullanılması gerektiğini belirterek “Pasif Ev” kavramını anlattı.

Ceren Ercan, düşük enerjili bina için atılması gereken adımlarla ilgili olarak: “ Enerji verimliliği artılarak gerekli enerji miktarı azaltılmalıdır. Bunun için, iyi yalıtılmış bir bina kabuğu, enerji verimli sistemler, işletme ve bakım, kullanıcı davranışlarında değişim önemlidir. Eğer bir enerji açığımız varsa, yenilenebilir enerji ile aradaki farklar karşılanmalıdır. İhtiyaç fazlası yenilenebilir enerji ile enerji üretimi sağlanması da son adımdır” dedi. Binaların ihtiyaç duydukları enerjiyi pasif yollarla mümkün olduğunca azaltılması için pasif enerji sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu belirten Ercan, pasif enerjinin etkin kullanımının, mimari tasarımda dikkate alınması durumunda bina mekanik sistemlerinin hem ilk yatırım hem işletme maliyetlerinin önemli ölçüde azalacağını vurguladı. Pasif ısıtma, soğutma, aydınlatma, yağmur suyu ve arıtma sistemleri hakkında detaylı bilgiler aktaran konuşmacı, son bölümde aktif sistemleri anlatarak sunumunu tamamladı. 

Sıfır Enerjili Bina Kavramı, Aktif ve Pasif Sistemler Anlatıldı Sıfır Enerjili Bina Kavramı, Aktif ve Pasif Sistemler Anlatıldı Sıfır Enerjili Bina Kavramı, Aktif ve Pasif Sistemler Anlatıldı
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr