İstanbul Sözleşmesi Yaşatır

29 Mart 2021

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır                                                                                                    

Kamuoyunda “İstanbul Sözleşmesi” olarak da bilinen; “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ni 2011 yılında ilk imzalayan ülkemiz, yaklaşık on yıl sonra İstanbul Sözleşmesinden çekilmiştir.

Kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan söz konusu İstanbul Sözleşmesi, her tür şiddet ile mücadelede önleme, koruma, kovuşturma ve destek politikalarını kapsayan dört temel yaklaşımdan hareketle bağımsız bir izleme mekanizması ve yaptırım gücü olan bağlayıcı nitelikte ilk uluslararası düzenlemedir. İstanbul Sözleşmesi, temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması temelinde tarafların ulusal anayasalarına ve ilgili mevzuatlarına kadın erkek eşitliği ilkesini dâhil etme, uygulanmasını sağlama, ayrımcılığı yasaklama ve aksi yöndeki mevzuatı yürürlükten kaldırma zorunluluğu da getirmiştir.

Ülkemizdeki düzenlemelerin; kadınları aile içine hapsetmeye, eğitim almalarını engellemeye, işgücünde ucuz emek olarak görmeye, erkek egemenliğine tabi kılmaya ve eşitsizlikleri derinleştirmeye yönelik gelişimi önlemesi, karşı tedbirleri oluşturması ve toplumsal cinsiyet eşitliğini daha ileriye götürecek politikalar ve bunlara ilişkin mevzuatın güçlendirilmesi gerekmektedir. İstanbul Sözleşmesinden çekilme, ülkemizde özellikle kadına ve aile içi şiddeti daha da yaygın hale getirebilecek olup, halihazırdaki eşitsizlikleri artıracak bir teşvik unsuru olabilecektir.

Sağlıklı bir toplum için kadınların eşit hak ve özgürlüklerinin sağlanması, şiddetin önlenmesi ve buna karşı mücadele edilmesi öncelikle bir insan hakkı olarak gerekliliktir. Çağdaş, laik ve demokratik bir toplumda eşitsizliklerle mücadele etmek ve mağduriyetleri gidermek hepimizin sorumluluğudur.  

İstanbul Sözleşmesinin; 

  1. kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak,
  2. kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dahil olmak üzere, kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak,
  3. kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak,
  4. kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak,
  5. kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak

olan amaçlarını gerçekleştirmek ve İstanbul Sözleşmesinin hükümlerini etkili bir biçimde uygulamasını sağlamak yönünde işbirliğine ve eşgüdüm içinde çalışarak katkı koymaya hazır olduğumuzu bildiririz.

Üyelerimizi, bu doğrultuda oluşturulan TTMD Eşitlik Komitesine katılarak, derneğimiz amaçları ve çalışma esaslarından yararlanarak toplumsal cinsiyet eşitliğini ve mesleğimizde kadınların güçlendirilmesini sağlamaya, İstanbul Sözleşmesi Amaçları ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SDG5) gerçekleştirmek üzere çalışmaya davet ediyoruz.

Lütfen esitlik@ttmd.org.traracılığıyla katılım isteğinizi bildiriniz.

Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması temel insan hakkı olup; İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararının yeniden değerlendirilerek bir an önce geri çekilmesini, çok yönlü yönetim sürecinin tasarlanarak İstanbul Sözleşmesinin etkin bir şekilde yürürlükte kullanımını diliyoruz.

Saygılarımızla,

TTMD Yönetim Kurulu

Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr