Duman Kontrol Sistemlerinde Tasarım Esasları ve Duman Kontrol Senaryoları Semineri Yapıldı

TTMD’nin düzenlediği Duman Kontrol Sistemlerinde Tasarım Esasları ve Duman Kontrol Senaryoları konulu seminer 26 Kasım 2022 tarihinde Bursa Akademik Odalar Birliği Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Dr. Kazım Beceren’in yürüttüğü seminere Dr. Gökhan Balık konuşmacı olarak katıldı.

Sunumuna Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) hakkında bilgi vererek başlayan Dr. Gökhan Balık 2022 güncellemelerinden söz ettikten sonra duman kontrol sistemleri ile ilgili Türk-Avrupa standartlarını kıyasladı. Amerikan NFPA ve İngiliz BS standartlarına da değinen Balık, sunumunun ilk bölümünde duman kontrol sistemleri için tasarım esasları başlığı altında merdiven yuvaları ve acil durum asansör kuyuları için basınçlandırma sistemleri, atrium duman kontrol sistemleri, koridorların duman tahliyesi ve duman kontrolü, otopark duman tahliye sistemlerini anlattı.

Sunumun ikinci bölümünde Duman kontrol sistemlerinin otomasyonu başlığı altında anahtar matris örnekleri, yangın senaryo matrislerine uygun cihaz kodlama önerileri, duman kontrol senaryo cetveli örnekleri ve mimik panel uygulamaları hakkında bilgiler paylaşan konuşmacı, sonuç bölümünde şunları söyledi: “Duman kontrol sistemlerindeki şaft ihtiyaçları ve kanal boyutları nedeniyle, mekanik ve elektrik yangın korunum sistemleri arasında mimari koordinasyona en fazla etki eden sistemler olduğu söylenebilir. Duman kontrol sisteminin zorunlu olduğu yerler ve uygulama şekli açısından, farklı ülkelerin yangın kodlarında birbirinden çok farklı tarifler bulunur. Ülkemizde inşa edilen binalar için duman kontrol sistemlerinin nerelerde zorunlu olduğunu Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) hükümleri belirler. Duman kontrol sistemleri arasında özellikle çok yüksek binalar için can güvenliği açısından önemi en fazla olan sistemler merdiven yuvası ve acil durum asansörü basınçlandırma sistemleri olup, bu sistemler için en belirleyici tasarım kriterleri yönetmelikte (BYKHY) tanımlıdır. İlgili standartlarla karşılaştırıldığında genel olarak yönetmelikteki kriterler daha zorlayıcıdır. Yönetmeliğin eksik kaldığı noktalarda TS EN 12101-6 standardına başvurulabilir. Ayrıca basınçlandırma sistemlerinin otomasyonu ve testler için 2022 yılında yürürlüğe giren TS EN 12101-13 standardına başvurulabilir. Yönetmeliğe göre atriumlardan doğal veya mekanik olarak duman kontrolü yapılması zorunludur, ancak bu sistemlerle ilgili tasarım kriterleri için kullanılabilecek ve "TS EN" standardı yürürlükte olmadığından, uluslararası geçerliliği kabul gören NFPA standartlarına başvurulabilir.  Yönetmeliğe göre yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen binaların ortak hol ve koridorlarından istenen duman kontrolü için, ilgili standartlardan alınarak kullanılabilecek en yakın uygulama, BS 9999 (2017) standardına göre 2 m3/s (7200 m3/h) değerinden az olmayacak şekilde saatte 10 hava değişimi esasına göre egzoz yapılıp ayrıca koridora tamamlama havası verilmesidir. Yönetmeliğe (BYKHY) göre, otel binalarındaki yatak katı koridorlarından istenen doğal havalandırma veya mekanik duman tahliyesi için BS 9999 (2017) standardındaki tasarım esasları kullanılabilir. Bu standarda göre doğal havalandırma seçeneğinde 0.4 m2 net akış alanı sağlayan bir açıklığın yeterli olduğu anlaşılmaktadır. Yönetmeliğe (BYKHY) göre, alanı 2000 m2’den büyük olan kapalı otoparklar ile bu büyüklükteki bodrum kat depo alanlarından saatte en az 10 hava değişimi esasına göre mekanik duman tahliyesi yapılması istenmektedir. Otopark duman tahliyesi için jet fan sistemi tercih edildiği takdirde, bu sistemin tasarım esasları BS 7346-7 standardından alınabilir.  Yönetmeliğe (BYKHY) göre, alanı 100 m2’den büyük olan sığınaklardan saatte en az 10 hava değişimi esasına göre mekanik duman tahliyesi yapılması istenmektedir. Binalarda tesis edilen duman kontrol sistemlerinin hangi katlardaki hangi tür yangın algılama cihazlarından sinyal geldiğinde devreye sokulacağını tarif etmek için, genel anahtar matris örnekleri veya cihaz kodlarını içeren ayrıntılı duman kontrol otomasyon cetveli örnekleri bu çalışmada paylaşılmıştır. Duman kontrolünde kullanılacak fanların ve motorlu damperlerin cihaz kodlarının, duman kontrol otomasyon cetvellerinin hazırlanmasına uygun olacak şekilde yapılmasını önermekteyiz. Duman kontrolünde kullanılacak cihazlar arasında özellikle normal işletme koşullarında BMS sistemi üzerinden kontrol edilen fanlar için daha karmaşık bir MCC pano tasarımına ihtiyaç duyulur. Özellikle sadece yangın durumunda çalışması beklenen basınçlandırma fanları ile duman egzoz fanlarının normal işletme koşullarında ve yangın anında uzaktan güvenli olarak çalıştırılıp durdurulabilmesi gerekir.”

 

Duman Kontrol Sistemlerinde Tasarım Esasları ve Duman Kontrol Senaryoları Semineri Yapıldı Duman Kontrol Sistemlerinde Tasarım Esasları ve Duman Kontrol Senaryoları Semineri Yapıldı Duman Kontrol Sistemlerinde Tasarım Esasları ve Duman Kontrol Senaryoları Semineri Yapıldı Duman Kontrol Sistemlerinde Tasarım Esasları ve Duman Kontrol Senaryoları Semineri Yapıldı Duman Kontrol Sistemlerinde Tasarım Esasları ve Duman Kontrol Senaryoları Semineri Yapıldı Duman Kontrol Sistemlerinde Tasarım Esasları ve Duman Kontrol Senaryoları Semineri Yapıldı Duman Kontrol Sistemlerinde Tasarım Esasları ve Duman Kontrol Senaryoları Semineri Yapıldı Duman Kontrol Sistemlerinde Tasarım Esasları ve Duman Kontrol Senaryoları Semineri Yapıldı
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr