COVID-19 Virüsü Bağlamında Hastanelerde HVAC Tesisatı

COVID-19 Virüsü Bağlamında Hastanelerde HVAC Tesisatı

Prof. Dr. Ahmet Arısoy; Doğukan Sarı; Bora Atay; Ali Süngü

 

Giriş

COVİD-19 salgınında Hastanelerde ve onun HVAC tesisatında, alınacak önlemler büyük bir önem kazanmıştır. Bu önlemlerin belirlemesi öncelikle virüsün özelliklerinin bilinmesi ve yayılma yollarının bilinmesiyle mümkün olabilir.

SARS-CoV-2 (COVID-19), havada ve yüzeylerde saatlerce ve günlerce yaşayabilir. Virüs plastikler üzerinde 72 saate kadar, paslanmaz çelik yüzeylerde 48 saate kadar canlı kalabilir. Havada 3 saate kadar kalabilir. Söz konusu süreler sonunda başlangıçtaki virüs sayısının ancak %0,1 oranındaki kısmı kalabilmektedir. Bu süre içinde Enfeksiyon teorik olarak mümkün olsa da, belli bir zaman sonrasında enfeksiyon olasılığı düşüktür.

Virüsün yayılımı

Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır (Öksürme, hapşırma, yüksek sesle konuşma). Virüs içeren farklı çaplarda, solunum yollarından gelen sıvı zerrecikleri (droplet) ana kaynaktır.

 • Damlacık çapı 10 mikrondan büyükse büyük tanecik olarak tanımlanır.
 • Damlacık çapı 5 mikrondan küçükse küçük damlacık olarak tanımlanır ve havada asılı kalabilir (aerosol) ve hava akımlarıyla taşınırlar.

Burada havada asılı tozların rolü üzerinde de durmak gerekir. Hasta odası içindeki tozlara da virüs bulaşması ve bu tozların da virüs taşıması mümkündür. Dolayısıyla havada asılı virüs yüklü damlacıkların yanında virüs yüklü tanecikler de söz konusudur.

Şekil 1. Hastane ortamında Virüsün geçiş yolları

Virüs kontrolü yöntemleri

Hastanede virüs yayılımına karşı temel önlemler:

 1. Hacimlerin izole edilmesi
  • Fiziksel olarak,
  • Hava perdeleriyle
  • Havalandırma sistemi yardımıyla hacimler arasında basınç farkları yaratarak.
 2. Özellikle yoğun bakım ünitelerinde yüksek hava değişim sayılarıyla virüs sayısının/varlığının seyreltilmesi
 3. Dış ortamın kirlenmesinin önlenmesi için egzoz edilen havanın mutlak filtrelenmesi

Mevcut Hastanelerde Salgın Sürecinde HVAC Tesisatında Alınması Gereken Önlemler

Hastanelerdeki hacimleri; Genel Alanlar, Poliklinikler, Hasta Odaları, Ameliyathaneler, Sterilizasyon, Laboratuvarlar, Yoğun Bakımlar, İzolasyon Odaları, Gözlem ve Müşahede Odaları, Eczane, ilaç hazırlama Odaları, Tedavi Alanları (Kemik iliği vb.), İşlem Alanları, Mutfak, Kafeterya, Çamaşırhane olarak tanımlamak mümkündür.

Hastanelerde klinik işlemlerin yapıldı alanlarda, havalandırma sistemleri bölümlere bağlı olarak pozitif veya negatif basınç altındadır. Pozitif basınç altında olan alanlar ;

 • Hastaların enfeksiyon kapma riski olan mahaller ( Ameliyathaneler, yoğun bakımlar, vb. )
 • Çalışanların korunmasına kimyasal biyolojik veya radyoaktif etkilere karşı önlem alınmış mahaller ( ilaç hazırlama, laboratuvar vb. )

 Negatif basınç altında olan alanlar;

 • Hastaların enfeksiyon yayma ihtimali olan mahaller ( İzolasyon odaları, İyot odaları, yoğun bakımlar, BSL2 seviyesi ve üstü laboratuvarlar, triaj odaları, kirli odalar vb. )

Negatif Basınçlı oda; Bu odalar için hava akış debileri büyük ölçüde hacim soğutma yükü ve sızıntı alanının büyüklüğüne bağlıdır. Eğer soğutma ihtiyaçları daha düşükse, hava değişim oranı daha düşük olabilir. Sızıntı alanı daha büyükse, min. 12 1/h hava değişimine çıkılabilir. Dışa göre -2,5 Pa basınç farkı oluşturulmalıdır.

Pozitif basınçlı oda; Koruyucu ortam (PE) odaları denilmektedir. Kemik iliği nakli, Organ nakli, onkoloji, hematoloji ve benzeri hastaların kullanması için dizayn edilmiştir. Bu hastalar bağışıklığı düşük hastalardır. Min. 16 değişim yapılmalıdır ve dışa göre +8 Pa basınç farkı oluşturulmalıdır.

Ameliyathaneler; Tüm hesaplamaları DIN 1946-4 göre yapılmalıdır. Ameliyathaneler havalandırma sistemi tüm durumlarda çalışacak şekilde tasarlamalıdır. Tüm Havalandırma sistemi otomasyon üzerinden kontrol edilmelidir. 1 ameliyathane bir santral olacak şekilde çözümleme yapılması salgın zamanlarında büyük önem kazanmaktadır.

Mevcut Hastanelerde Alınması Gereken Önlemler

 • Acil, yoğun bakım, görüntüleme odaları ve pandemik hasta katlarında taze hava ve egzoz havası değişim sayıları arttırılmalıdır.
 • Hastanede kullanılmayan poliklinik, yemekhane, boş tutulan hasta katları, işlem alanları vb. gibi bölümlerdeki havalandırmaları kapatılmayıp düşük devirde çalıştırmaya devam ettirilmelidir.
 • Pandemi hastası olmayıp acil işlemler için hastanede bulunan hastaların olduğu bölümlerdeki egzoz havası kısılarak veya duruma göre kapatılarak pozitif basınç sağlanmalıdır.
 • Acil, yoğun bakım, görüntüleme odaları ve pandemi için ayrılmış hasta katları basınç dengesi negatif olacak şekilde değiştirilmelidir. Bu değişim için:

      - VAV-CAV cihazlarının debileri otomasyondan veya manuel olarak ayarlanabilir.

      - Egzoz fanlarının debileri invertör frekanslarından arttırılabilir.

      - Egzoz fanlarının kayış, kasnak değişimi sağlanabilir.

      - Mevcut fanlar sökerek daha büyük fanlar ile değişimini sağlanabilir.

      - Mevcut kanallardaki hızı 15m/s hıza kadar çıkartacak kadar büyüklükte fan seçimi yapılabilir (Pandemi koşullarında oluşacak ses, titreşim ve fan verimi kaynaklı negatif etkiler göz ardı edilebilir).

 • Bu alanlara hitap eden egzoz fanlarının atış ağızlarının taze hava cihazlarının emiş ağızlarından ve insanların nefes alma zonundan uzaklaştırmak gerekir.
 • Uzaklaştırmak mevcut yapının durumuna göre mümkün değilse egzoz atış ağızlarına Hepa filtre veya UV cihazları koyulabilir.
 • Hepa filtrelerin temiz halde iken çalışma basıncı 150-200 Pa civarındadır ve filtreler kirlendikçe bu basınç artacaktır. Fanlar bu basıncı yenecek şekilde olmazsa oda içerisindeki negatif basınç sağlanamayabilir. Fan Hepa filtreden önce konumlandırılarak kanalın negatif basınçta kalması sağlanmalıdır.
 • Klima santrallerinin karışım havaları veya karışım riski olan ısı geri kazanım üniteleri iptal edilerek %100 taze hava ile çalışmalarının sağlanması gerekir.
 • Serpantinli veya plakalı tip ısı eşanjörlerinin kullanımına devam edilebilir.
 • Klima santrallerinin pandemi döneminde hiç kapatılmayacağı kabul edilerek bakım ve temizlik periyotları sıklaştırılmalıdır. Bunu yaparken teknik personelin koruyucu kıyafetler ve maske kullanması sağlanmalıdır.
 • Klima santrali fanları sadece temizlik veya filtre değişimi sırasında kapalı kalmalı bunun dışında hiçbir şekilde kapanmaması sağlanmalıdır.
 • Hasta odaları, poliklinikler ve genel hacimlerde kullanılan resirküle hava ile çalışan Fan-Coil, Split klima ve VRV cihazlarının hava şartları izin veriyorsa tamamen kapatılması, kullanılması gerekiyorsa da filtrelerinin üzerinde virüs parçacıklarının asılı kalmaması için sürekli çalıştırılması gerekmektedir.
 • Resirküle hava ile çalışan bu tip iç üniteleri temizlemek için 1 saat boyunca 60 °C sıcaklıkta su döndürülmesi cihaz içerisinde asılı kalan virüslerin etkinliğini yitirmesini sağlayacaktır. Bu esnada fan çalıştırılmamalıdır. Bu işlemin yanı sıra filtreleri ve drenaj tavaları düzenli olarak hastane temizliğinde kullanımına izin verilen kimyasallar ile temizlenmelidir.
 • Tuvalet fanları hastanedeki diğer fanlar gibi 7/24 çalışması sağlanarak bu alanların negatif basınç altında tutulmasının sağlanması gerekmektedir.
 • Tuvalet kapakları sifon çalıştırıldığında olası virüsün havaya karışmasının önlenmesi için mutlaka kapalı olmalıdır ve bu konuda kullanıcıları bilgilendirici panolara hazırlanmalıdır.
 • Tuvalet alanlarında bulunan yer süzgeçlerine düzenli olarak su dökülerek sifonunun çalışmasının sağlanması ve kuru kalmasının önlenmesi gerekmektedir. Aynı işlem hasta odalarındaki duşlar için de düzenli olarak yapılmalıdır.
 • Hasta odaları mümkün olduğu kadar küçük birimler halinde havalandırma sistemlerine bağlanmalıdır. İstenildiği zaman manuel olarak cam açılabilmelidir. En az saatte 2 defa taze hava beslemesi yapılması gerekmektedir.
 • ASHRAE hazırladığı COVİD-19 rehberlerinde Fan Coil üniteli odaları Covıd hastaları için kullanmaktan kaçının, eğer kullanılmak zorunda iseniz oda egzozunu artırın, bu her odaya tamamlayıcı yerel egzoz fanı eklenerek gerçekleştirilebilir.
 •     Hava emişinin tuvalet egzoz havasından yapılması uygundur.
 •     Odayı servise almadan önce negatif basınç doğrulanır ve serviste negatif basınç izlenir.

Yoğun Bakım odası

 • Yoğun Bakım alanları oda şeklinde çözülmeli
 • Hijyenik santral kanalları paslanmaz çelikten imal edilmelidir.
 • Her bir yoğun bakım alanı bir santralden çözülebilmelidir.
 • Otomasyon üzerinden yoğun bakım birimleri pozitif basınç veya negatif basınç değişimi yapılabilecek şekilde ayarlanabilmelidir.
 • Hasta doğrudan güneş ışığı alacak şekilde konumlanmalıdır.

 

Mevcut Hastanelerde Salgın Sürecinde Fonksiyon Değişiklikleri

Hastanelerde pandemi döneminde hastalıkla mücadele edebilmek için mevcut bazı odaların dönüştürülmesi ihtiyacı ortaya çıkar/çıkabilir:

 • Hasta odaları, COVID-19 hasta odalarına dönüştürülür
 • Yoğun bakım üniteleri, COVID-19 yoğun bakım ünitelerine dönüştürülür 

Bu senaryoda en önemli konu, virüs yüklü ve havada asılı durumdaki partiküllerin COVİD-19 hastalarının kaldığı odalardan dışarı sızmaması/kaçmamasıdır. 

Aynı zamanda bu virüs yüklü parçacıkların COVİD-19 hasta odasında yoğunluklarının minimum düzeyde tutulması gerekir.Bu, enfeksiyonun yayılmasını kontrol etmek ve sağlık çalışanlarını korumak için gereklidir.

Acil servis departmanlarında bulunan hasta kabul alanları pandemik hasta ve diğer hastalar olarak ayrılmalıdır. Pandemik hasta kabul alanları tamamen negatif basınca alınırken virüs şikâyeti olmayan hasta kabul alanları pozitif basınca alınabilir.

Yoğun bakım alanları bu alanların havalandırma sistemlerinde bulunması gereken VAV cihazlarından ayarlanarak negatif basınçlı hale getirilebilir.

Bazı hastanelerde kullanılmayan ameliyathaneler pandemik yoğun bakım olarak kullanılmaktadır. Bunun için de yine VAV sisteminden ayarlanarak ameliyathane salonları negatif basınca alınabilir.

Yapılabilecek Çalışmalar:

 • Müşahede odaların emiş menfezlerinin artırılarak güçlendirilmesi
 • Kanal tesisatlarına hava hızlarının kontrolünü sağlamak amacı ile hacim damperleri koymak
 • Hava akışın dışardan oda içine olacak şekilde çevrim katsayılarını ve oda fark basınçlarını düzenlemek <-10 Pa
 • Air-lock girişi oluşturmak
 • FCU ları münferit hale getirmek (direkt oda içinden emip oda içine üfleme sağlayacak kanal düzenlemeleri yapmak)
 • Tüplü sistemin iptal edilmesi
 • Yoğun bakım çevresinde bulunan alanları pozitif basınçlandırmak

Şekil 2. Fan-coil düzenlemesi

Yapılabilecek Çalışmalar:

 • Yataklar arası bölme duvarlar yapılması
 • Pozitif basınçlı yoğun bakım alanında negatif basınca dönüştürmek amacı emişleri güçlendirmek
 • Yatak üstü bulunan Hepa filtrelerin koridora ve özel alanlara alınması gerekli kanal düzenlemelerini yapmak
 • Hava akışın koridordan oda içine olacak şekilde çevrim katsayılarını ve oda fark basınçlarını düzenlemek <-10 Pa
 • Tüplü sistemin iptal edilmesi
 • Yoğun bakım çevresinde bulunan alanları pozitif basınçlandırmak

Şekil 3. Yatak aralarının bölünmesi

Pandemi katı olarak ayrılmış hasta katlarındaki hasta odaları negatif basınca alınması gerekmektedir. Hasta odalarında genelde WC bölümünde bulunan egzoz menfezi oda içerisine taşınıp, bu kata hizmet eden egzoz aspiratörü debisi arttırılması sağlanabilir.

Pandemi hasta katlarındaki duman emiş kanalları kullanılarak kat tamamen negatif basınca alınabilir. Bunun için ilgili katlardaki duman damperleri açılmalı ve duman fanları manuel olarak devreye alınmalıdır.

Şekil 4. Fan-coil düzenlemesi

Duman emiş fanları çalıştırılıp pandemi katı kabul edilmiş katlardaki damperler açılarak kat tamamen negatif basınca alınabilir.

Şekil 5. Duman emiş fanlarının kullanılması

Kaynakları kısıtlı hastanelerde birkaç COVID-19 hastasını aynı daha büyük bir odada/mekânda kabul etmek zorunda kalınabilir. Bu durum, sağlık çalışanları için ciddi bir risk oluşturduğu kadar çevreye virüs yüklü parçacıkların yayılması riskini de artırır. Bu durumda her bir hasta çevresinde önlem alınması gündeme gelir.

Karantina alanları

Karantina henüz hasta olmamış ancak COVİD-19 virüsüne maruz kalmış kişilerin tecrit edilmesine denilir. Bu nedenle bu kişilerin hasta olma potansiyeli bulunmaktadır.

Karantina evde veya daha fazla sayıda böyle kişinin bulunduğu karantina merkezlerinde uygulanabilir.

Karantina durumunda fiziksel mesafe ve doğrudan veya dolaylı temasın önlenmesi anahtardır.

Bir karantina merkezi iyi havalandırılmalı ve tercihan negatif basınçta (veya nötr basınçta) tutulmalıdır. Eğer mekanik havalandırma yapılacaksa, geri dönüş olmayan tek yönlü havalandırma yapılmalıdır. Böylece hava hastadan dışarı bir hava akışı temin edilir.

Hasta Odaların Karantina Odalarına Dönüştürülmesi

Negatif basınçlandırılacak kata çıkış noktalarından hasta odalarına giden koridor emişler kuvvetlendirilmiştir.

Taze hava santralinin üfleme ağızı sökülerek egzost aspiratörünün emiş ağızına bağlanmıştır.

Katlarda koridorlardan hasta odalarına hava akışı sağlayacak hava hızları/basınçları ayarlandı.

Oda içlerinde çevrim katsayısı 10 değerinin üzerine çıkarıldı koridorlarda bu katsayı 7 hava değişimi olarak tutuldu.

Kat girişlerine kartlı geçişli kapılar ile separe edilmesi, Yangın merdivenlerin dıştan girişlerin kapatılması, Tüplü sistemin iptal edilmesi.

Yalnız karantina katlarına hizmet veren asansör tahsis edilmesi.

Şekil 6. Hasta katlarının karantinaya dönüştürülmesi

x

Yeni Hastane Tasarımlarında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Özellikle pandemi hastanelerinin yerleşim alanlarından ve duyarlı alanlardan belirli bir mesafede (örneğin 50 m) uzakta olmasına dikkat edilmelidir.

Genel Alanlar:

Hastane genelinde kullanılan klima santralleri ve egzoz aspiratörleri esnekliğin sağlanabilmesi için debileri ayarlanabilir fanlı (EC fanlı) veya frekans invertörlü olmalıdır.

Havalandırma sistemi üzerinde çalışan tüm ekipmana kolay ulaşılabilir ve otomatik arıza sinyalleri teknik servis tarafından anlık izlenebilecek şekilde olmalıdır.

Beklenmedik acil durumlar için bina içi otopark alanı veya benzeri bir alanda yoğun bakım alt yapısı gerektiğinde kısa bir sürede tamamlanacak şekilde hazır yapılmalıdır

Hastane genelinde tüm tuvalet emiş hatları başka yerlere hitap eden hatlardan ayrı olarak toplanmalı ve ayrı bir fan ile atılmalıdır. Tuvalette bulunan musluk, havluluk, sifon butonu kapı açma butonları gibi ekipman el değmeden çalışabilecek modelde olmalıdır.

Acil Servis Departmanı:

Acil servis bölümünde acil gözlem odaları, triaj alanları, ilk karşılama alanları, canlandırma alanları ve bekleme alanları ayrı olacak şekilde taze hava ve egzoz kanalları üzerinde VAV-CAV cihazları kullanılmalıdır.

Acil gözlem salonlarında her bir yatak üzerinden emiş yapılarak hastanın bulunduğu bölüm negatif yapılmalı salonun ortak hacimlerine üfleme menfezleri yerleştirilmelidir.

Akciğer görüntüleme tetkiki yapılabilen görüntüleme cihazları acil servis bölümüne yakın planlanmalı ve gerektiğinde negatif basınca alınabilecek şekilde dizayn edilmelidir.

Hasta Katları:

Hasta odalarında duş/WC alanından yapılan egzozun yanı sıra hasta yatak bölümünden de egzoz yapılabilmelidir. Gerektiğinde duş/WC egzozu kapatılarak oda içerisindeki tüm emiş hasta tarafından yapılabilmesine imkân verilecek şekilde tesisat yapılmalıdır. 

Pandemi katı olarak seçilmiş hasta katlarında her oda girişinde basıncı ve hava debisini ayarlayabilecek VAV cihazları konumlandırılmalı, bu odaların ısıtma soğutması tüm havalı olacak şekilde düzenlenmelidir.

Bu katlara hitap eden egzoz aspiratörleri tüm katı negatif basınca alabilecek kapasiteler düşünülerek seçimleri yapılmalıdır.

İzolasyon Odaları:

Yoğun bakımlarda, acilde ve normal hasta katlarında bulunan her izolasyon odası için ayrı bir fan kullanılmalı diğer izolasyon odaları ile birleştirilmemelidir.

İzolasyon odalarının girişlerinde odanın negatif basınçta olup olmadığını gösteren ışıklı uyarıcılar konmalıdır. Bu uyarıcılar basınç farkına göre çalışmalıdır.

İzolasyon odaları fanları atmosfere atış ağızlarına yakın konumlandırılarak tüm hat negatif basınçta tutulmalıdır.

İzolasyon oda atışları çatı katından ve taze hava santrallerinin emiş ağızlarından en uzak ve rüzgâr hâkim yönü gözetilerek tayin edilmiş noktalardan yapılmalıdır.

Eğer atış noktalarının uygunluğu konusunda şüphelerimiz varsa atış noktalarında Hepa filtre veya UV lambaları kullanılmalıdır ve fan basıncı Hepa filtre basıncını yenecek şekilde seçilmelidir. Aslında Hastane kirli hava atışlarında Hepa filtre kullanımı birçok rehberde şart koşulmaktadır.

Bu hatlardaki Hepa filtre değişimleri kirli hat Hepa değişim prosedürleri konusunda eğitimli personel tarafından yapılmalıdır.

Hastanelerde Ultraviyole Kullanımı

200-280 nanometre kısa dalga boyundaki UVC ışını yüksek enerjisi ile virüs, bakterileri ve mantarların DNA sarmalını kopartmak sureti ile etkisiz hale getirir.

Ticari kullanımları cam bir tüp içerisine yerleştirilmiş düşük basınçlı civa buharı içinden geçen elektrik akımı sayesinde üretilmiş UV ışını yayan lambalar şeklindedir. Hava, yüzey, alet ve su dezenfeksiyonunda kullanılabilirler. 

UV ışınlarının yeteri kadar etkili olabilmesi ışının DNA üzerindeki dozuna ve bu dozun ne kadar süre ile uygulanabileceğine bağlıdır. Yeterli doz yüksek voltaj ve ışık kaynağına yakınlık ile sağlanır. UV ışınının etkisi mesafenin karesi ile doğru orantılı şekilde azalır. Tozlu bir hava veya önündeki bir engel de ışının etkisini azaltacaktır. Bu yüzden oda içerisinde kullanılan ayaklı tip lambalar yeteri kadar etkin değildir.

Hastanelerde havayı temizlemek için kullanılabilir. Enfekte hava bulunan bir oda havasını temizlemek için oda havasının emip düşük hız ve uygun mesafede UV ışınına maruz bırakılması yeterlidir.

Aynı şekilde enfekte havanın temiz hava kaynaklarına veya insanların nefes alma zonuna yakın mesafelerde atılma tehlikesi olduğu durumlarda fandan sonra egzoz atış ağzına yakın şekilde UV ışınları konumlandırılmalıdır.

UV ışınının etkinliği için örnek verecek olursak; 2,5 m/s hızdaki havada 30 cm yakınlıkta 0,12 saniyede tam sonuç alınabilir. UV radyasyonu insanlara direkt temasta zararlıdır. Uzun süre ve yoğun temas sonucu insan derisinde erime veya direkt bakan kişilerin retinasında ciddi sorunlara yol açabilir.

Kaynak: ASHRAE Handbook-2019 / HVAC Applications (SI) CHAPTER 62  ‘ULTRAVIOLET AIR AND SURFACE TREATMENT’;

ASHRAE Handbook-2016 / HVAC Systems and Equipment (SI) CHAPTER 17   ‘ULTRAVIOLET LAMP SYSTEMS’

 

Şekil 7. Kanal içine veya içinde fan bulunan portatif cihazların içine yerleştirilerek kullanma örnekleri vardır. 

 

 

Tablo 1. Farklı alanların hava ihtiyaçları

Alan

Klima cinsi

Hava değiş. 1/h

Basınç farkı

Genel Alanlar

Konfor kliması

4-6

Pa =0

Poliklinikler 

Konfor kliması

4-6

Pa =0

Hasta Odaları 

Konfor kliması

4-6

Pa < 0 

Ameliyathaneler

Hijyenik klima 

>30

Pa > 10 

Sterilizasyon 

Hijyenik klima 

>12

Pak > - 5, Pat >  8

Laboratuvarlar 

Hijyenik klima 

>12

Pa > 8 

Yoğun Bakımlar

Hijyenik klima 

>12

Pa > 8 

İzolasyon Odaları

Hijyenik klima 

>12

Pa > - 2,5 

Gözlem ve Müşahede Odaları

Hijyenik klima

>12

Pa > 8

Eczane, ilaç hazırlama Odaları

Hijyenik klima

>12

Pa > 8

Tedavi Alanları (Kemik iliği v.b.) 

Hijyenik klima

>12

Pa > 8

İşlem Alanları 

Hijyenik/Konfor kliması

6- 12

Pa > 2,5 

Mutfak, Kafeterya, Çamaşırhane

Konfor kliması

8-6

Pa > -5

 

Bakım ve işletme

 • HVAC sistemi bakım ve işletmesi
 • Hastanenin bakım ve işletmesi

Tuvalet Alanlarında Alınacak Önlemler:

 • Tuvalet kâğıdı kullanımda Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerin çok gerisinde olduğumuzdan özellikle hastanelerde tuvalet kâğıdı kullanımının önemi konusunda bilgilendirmeler yapılmalıdır.
 • Tuvaletlerde bulunan el kurutma makinaları mikrop yayabildiği belirlenmiştir. Bir kişi ellerini yeterince yıkamazsa ve bir el kurutma makinesi kullanırsa, ellerindeki mikroplar havaya karışacaktır. Tüm el kurutma makinelerini kapatmayı ve kâğıt havlulara geçmeyi ve kullanılan havluların güvenli bir şekilde atılmasını sağlanmalıdır.
 • Su sebilleri
 • Şifre geçişlerin iptali
 • Muslukların fotoselli musluklara çevrilmesi
 • Sabunlukların fotoselli sabunluklara çevrilmesi
 • Asansörlerin kısıtlanması
 • Riskli alanlara arası kontrollü geçişlerin sağlanması
 •  Bina girişlerin kısıtlanması

Sancaktepe Çelik Konstrüksiyon Acil Durum Hastanesi

 

 

 • Hastane toplam 1008 yataklıdır. Bunların 432 yatağı, ön odalı yoğun bakım odası; 576 yatağı, banyolu odadan oluşuyor. 
 • Tüm odalar Yoğun Bakım standardında Bu nedenle Banyolu odalar da Yoğun Bakım odası prensibi ile çözüldü. 
 • 1008 yatağın (odanın) tamamı hijyenik klima santralleri ile çözüldü.
 • 1008 yatakta negatif (-) tutuldu.
 • 432 yataklı, ön odalı odalar için; odaya hijyenik santral ile hava üflüyoruz. Yine oda içerisinden ve ön oda içerisinden de emiş yapıyoruz. Odalardaki emiş debimiz, üfleme debimizden yüksek olduğu için odaların her biri ayrı ayrı negatif (-) tutuluyor.
 • 576 yataklı, banyolu odalar için; odaya hijyenik santral ile hava üflüyoruz. Yine oda içerisinden ve banyo içerisinden de emiş yapıyoruz. Odalardaki emiş debimiz, üfleme debimizden yüksek olduğu için odaların her biri ayrı ayrı negatif (-) tutuluyor.
 • Bir Hijyenik klima santrali 9 odayı besliyor. Yani odalar için toplam 112 adet hijyenik klima santrali kullanıldı.
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr