14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON + Sodex Fuarı Yapıldı

 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından İzmir Şubesi yürütücülüğünde düzenlenen Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) + Sodex Fuarı 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” ana temasıyla bu yıl 14.’sü düzenlenen TESKON+Sodex Fuarı, iklimlendirme sektörünü bir araya getirdi. 
 
Etkinlik açılışında konuşan TMMOB Başkanı Emin Koramaz, TESKON'un, "mühendislikte uzmanlık" kavramının gelişmesine ve yerleşmesine büyük katkıları olduğunu belirterek, "Kongrelerimizde üretilen, paylaşılan bilgi ve teknoloji, 26 yıldır meslek alanımızın ve sektörün gelişmesine, halkımızın daha sağlıklı, planlı, güvenli, temiz mekanlar ve kentlerde yaşamasına hizmet etmektedir. Tesisat kongrelerimizin temel amacı tesisat mühendisliğinin ülkemizdeki gelişimine katkı sağlamaktır." dedi.
 
Sektörel dernekler adına açılışta konuşan TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, Dördüncü Sanayi Devrimi ile insanlığın yeni bir aşamaya ve hızlı bir değişime girdiğine dikkat çektikten sonra, sektörümüzü ve mesleğimizdeki gelişmeleri yeni çağa uyumlaştırırken hızlı, çevik ve esnek olunması gerektiğini belirtti. Bayraktar sözlerine şöyle devam etti: “Hayal ettiğimiz geleceğe ulaşmak için kat edilmesi gereken yol çok yönlü bütünleşik yaklaşım ve dönüşüm gerektirmektedir. Gelecek artık hiçbir sektör için tek başına düşünerek planlayamayacağı, bireysel başaramayacağı bir gerçektir. Gelecek kavramı ile bütünleşme anlaşılmalı, buna göre planlar yapılmalı, zorlayıcı hedefler koyulmalı, süre gelen alışkanlıklardan öte farklı düşünce ürünü eylemlere samimiyetle gündelik hayatta yer verilmelidir.
Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu Şehirleşme Raporunda dünya nüfusunun; 2050’de 9,7 milyar’ı aşması beklenirken, şehirlerin nüfüsun %66’sını (6,3 milyar) barındıracağı öngörülmektedir. Nüfusu 10 milyonda fazla olan 28’i mega olmak üzere 1 milyonun üzerinde toplam 488 şehirin, 2030’da dünya nüfusunun yaklaşık %50’sini barındıracak 41’i megaşehir olmak üzere 662’ye erişeceği belirtilmektedir. Bu çerçevede sürdürülebilir gelişmenin şehirlerde başarımını sağlayacak ve geleceğin enerji etkin, çoklu konforlu, yenilenebilir enerji ile bütünleşik, çevre dostu alanlarını tasarlamak da önem kazanmaktadır. Çevresel kaygı ve enerji bağımsızlığını kavramış olan pek çok ülke yenilenebilir enerji kaynaklarına duyulan ihtiyacın farkına varmış ve artan enerji talebine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile cevap vermeye çalışmaktadır. 
Binalarda enerji verimliliğini artırmak ile birlikte yenilenebilir enerji kullanımı da yaygınlaşmakta, “Yerinde Üretim Tüketim” ve depolama ile sürdürülebilir gelecek için zengin fırsatlar sunulabilmektedir. İklim değişikliği ile mücadelede düşük karbon salımı ve buna yönelik teknolojiler geliştirmede planlı seferberlik, gelişmiş ekonomilerin çok yönlü rekabetçiliğini daha da kuvvetlendirmektedir. 100% yenilenebilir enerji dönüşümü bütünleşik tasarımla yakın geleceğin bir gerçeğidir.
Yenilenebilir enerjili bütünleşik enerji sistemleri ve sıfıra yakın enerjili sıfır karbon binalara erişim, sürdürülebilir yapılı çevrede konfor ve iç çevre kalitesi, sağlık ve güvenlik, sürekli optimizasyon ile öğrenme yetkinliği ve dijital dönüşüm, yapay zeka, otonom bina yönetim sistemleri, yüksek performanslı sistemlere erişimde tasarım, devreye alma, izleme ve yönetim, veri üretmek, analiz ve çözümler sunmak, mevzuat geliştiricilere, sanayiye ve meslektaşlarımıza en iyi seçimleri yapmalarında yardımcı olmak geleceğin yenilikçi değişiminde birer kaldıraçtır.
 
 
Açılış konuşmaları ve kurdele kesiminin ardından geçilen oturumlarda 5 paralel salonda 7 sempozyum, 9 seminer ve bilimsel teknik oturumlarda toplam 189 bildiri sunuldu. Ayrıca 15 farklı konuda kurs, kongre kapsamında başarıyla gerçekleştirildi. TTMD Kongre’ye 4 ayrı Oturum ve 1 Panel ile destek verdi. 
18 Nisan 2019 Mekanik Tesisat Proje Şartname ve Keşif Özetinde Uyum – TTMD Panelist
19 Nisan 2019 Mekanik Tesisatta Dijitalleşme Semineri – TTMD Dijitalleşme Komitesi
19 Nisan 2019 Bina Performans Simülasyonları: Uygulamalar, Fırsatlar, Kısıtlar Semineri - TTMD Bina Performans Simülasyonları Komitesi 
19 Nisan 2019 Yangın Güvenliği Konusundaki Yeni Gelişmeler; Mekanik ve Elektrik Yangın Korunum Sistemlerinin Bütünleşik Tasarımı 
 
 
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON + Sodex Fuarı Yapıldı 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON + Sodex Fuarı Yapıldı 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON + Sodex Fuarı Yapıldı 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON + Sodex Fuarı Yapıldı 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON + Sodex Fuarı Yapıldı 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON + Sodex Fuarı Yapıldı 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON + Sodex Fuarı Yapıldı 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON + Sodex Fuarı Yapıldı
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr