TTMD ‘Mentorluk Programı’

Günümüzde, çoğu genç profesyonel için tesisat sektöründe tecrübe kazanmak bazen zorlayıcı dönüşümsel bir deneyim haline gelebilmektedir. İş hayatının başındaki profesyoneller, kariyer gelişim sürecinde; yeni roller ve sorumluluklar dahilinde tecrübe kazanırken, çalışma hayatında zorluklarla karşılaşabilmektedir.  Sektördeki tecrübeli profesyoneller ise yeni dünya düzenindeki gelişmeler, dijitalleşme, “yeni normlar” vb konuları takipte zaman zaman zorluklar yaşayabilmektedirler. Bu durumlarda deneyimli ve tecrübeli insanlardan destek almadığımızda, bu süreci başarıyla yönetmek pek kolay olmayacağı gibi, beraberinde bazı zorluklar ve riskleri de karşımıza çıkarabilmektedir.

TTMD ‘Mentorluk Programı’ndaki temel amacımız;  sektörümüzde faaliyet gösteren genç meslektaşlarımız ile deneyimli meslektaşlarımızı bir araya getirmek; mesleki ve kişisel gelişimi artırmaya odaklı bir deneyim ve bilgi paylaşım platformu oluşturmaktır.

Ayrıca, TTMD mentorluk programı katılımcılara (mentor ve menti) sosyal değişim ve kapsayıcılık için de gelişim fırsatı sunmaktadır. Mentorlar sadece mentilerinin yeni beceriler geliştirmesine katkıda bulunmakla kalmayıp, değerlerini şekillendirmelerini, sorumluluk üstlenmelerini, mesleki, sektörel ve sosyal meselelere yeni bir perspektiften yaklaşmalarını da sağlayacaktır. Mentiler ise yeni dünya düzenindeki gelişmeleri, dijitalleşme, “yeni normlar” vb konularda mentorlara yeni bakış açıları kazandıracaktır.

Bu program, menti ve mentorun karşılıklı olarak kişisel gelişimini desteklemekte ve bu gelişime yön vermektedir. Program sayesinde menti bireysel ve kariyer gelişimine daha iyi yön verebilecek, hedeflerine ve bu doğrultuda ihtiyaç duyabilecekleri, bilgi , deneyim ve kaynak arayışlarına bir öğrenme ortağı ile birlikte ilerleyerek destek bulabilecektir. Kariyeri konusunda gelişitirdiği stratejileri ve hedefleri gözden geçirme fırsatı bulacaktır. Kendini tanıma, güçlü yönleri ve gelişim alanlarını belirleme şansını yakalayacaktır. Bu program sayesinde bireysel vizyonu ve hedeflerini farklı bakış açılarını da dahil ederek analiz edebilecektir. Ayrıca, menti, mentörün profesyonel deneyimlerini değerlendirme ve özümseme olanağı bulacaktır. Bunların hepsi kişinin kendisini tanıyarak, potansiyelinin zenginleşmesi, seçeneklerini gözden geçirebilmesi, öz güveninin artması ve değerli bir öğrenme ilişkisi deneyimi ile sonuçlanabilecektir.

İlk kez Mart-Haziran 2021 döneminde uygulamaya alınmıştır. Mart-Eylül 2022 dönemi ise başarı ile devam etmektedir.

TTMD Mentorluk Programı Komisyonu

TTMD 1. Mentorluk Programı Mentorlerimiz (2021)

Barbaros Demiralp
Fatma Çölaşan
Filiz Pehlivan
Hırat Kalataş
Kemal Gani Bayraktar
Meriç Sapçı
Murat Çakan
Mustafa Bilge
Numan Şahin
Orhan Gürson
Sarven Çilingiroğlu
Tuba Bingöl Altıok
 
TTMD 2. Mentorluk Programı Mentorlerimiz  (2022)
 
Ali Aktaş
Barbaros Demiralp
Celalettin Çelik
Gülsü Ulukavak Harputlugil
Güray Korun
Hakan Bulgun
Hırant Kalataş
İsmet Gencer
İsmet Mura
Kemal Gani Bayraktar
Melek Yıldız
Numan Şahin
Oktar Atakar
Prof . Dr. İbrahim Atmaca
Sarven Çilingiroğlu
Selçuk Bayer
Taner Yönet
Tunç Korun

Bizi Takip Edin

Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.