TTMD Olağan Genel Kurulu

Derneğimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul birinci toplantısı 03 Mart 2023 Cuma günü saat 13:00’de Bestekar Caddesi No: 15/2 Kavaklıdere /ANKARA adresindeki Dernek Merkezimizde yapılacaktır.

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci Toplantı 11 Mart 2023 Cumartesi günü saat 12:00’de Büklüm Caddesi No: 1 Kavaklıdere / ANKARA adresindeki Latanya Otel’ de yapılacaktır.

Genel Kurul gündemi aşağıda sunulmakta olup, katılımınız hususunda bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

Meriç SAPÇI

TTMD Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Kurul Gündemi:

• Açılış,

• Başkanlık divanı seçimi,

• Atatürk, şehitlerimiz ve aramızdan ayrılan meslektaşlarımız için saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

• Gündemin karara bağlanması,

• 2022 yılı Dernek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun, Dernek ve İktisadi İşletme Bilanço, Gelir-Gider Tablolarının okunması,

• Dernek Denetleme Kurulu raporunun okunması,

• Okunan raporların görüşülmesi ve 2022 Yılı Dernek Yönetim Kurulu’nun ibrası,

• Dernek Yönetim Kurulu için 13 asıl ve 13 yedek üyenin, Dernek Denetim Kurulu için 3 asıl ve 3 yedek üyenin, Dernek Onur Kurulu için 3 asıl ve 3 yedek üyenin seçilmesi,

• 2023 yılı üye aidatlarının belirlenmesi ve 2023 yılı Dernek ve İktisadi İşletme tahmini bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

• Genel Kurul kararları ile ilgili olarak idari işlemler esnasında idarelerin gerekli görebileceği yerlerde düzeltmeler yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

• Dilek ve öneriler,

• Kapanış.

Saygılarımızla,

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği    
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr