TTMD Genel Kurul Duyurusu

Derneğimizin 2020 yılı faaliyetlerinin görüşülmesine ilişkin Olağan Genel Kurul birinci toplantısının aşağıdaki gündem ile 17 Haziran 2021 Perşembe günü saat 10:00’da Bestekar Caddesi No: 15/2 Kavaklıdere / ANKARA adresindeki Dernek Merkezimizde; bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat 12:00’de 1540. Sokak No. 58 100.Yıl / Ankara adresindeki ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesislerinde (açık hava ortamında) yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul gündemi aşağıda sunulmakta olup, katılımınızı rica ederiz.

Genel Kurul Gündemi:

1. Açılış,

2. Başkanlık divanı seçimi,

3. Atatürk, şehitlerimiz ve aramızdan ayrılan meslektaşlarımız için saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

4. Gündemin karara bağlanması,

5. 2020 yılı Dernek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun, Dernek ve İktisadi İşletme Bilanço, Gelir-Gider Tablolarının okunması,

6. Dernek Denetleme Kurulu raporunun okunması,

7. Okunan raporların görüşülmesi ve 2021 Yılı Dernek Yönetim Kurulu’nun ibrası,

8. Dernek Yönetim Kurulu için 13 asıl ve 13 yedek üyenin, Dernek Denetim Kurulu için 3 asıl ve 3 yedek üyenin, Dernek Onur Kurulu için 3 asıl ve 3 yedek üyenin seçilmesi,

9. 2021 yılı üye aidatlarının belirlenmesi ve 2021 yılı Dernek ve İktisadi İşletme tahmini bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

10. Genel Kurul kararları ile ilgili olarak idari işlemler esnasında idarelerin gerekli görebileceği yerlerde düzeltmeler yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11. Dilek ve öneriler,

12. Kapanış.

Saygılarımızla,

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği    
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr