TTMD 2022 Yılı Olağan Genel Kurul

Derneğimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul birinci toplantısı 18 Mart 2022 Cuma günü saat 13:00’de Bestekar Caddesi No: 15/2 Kavaklıdere /ANKARA adresindeki Dernek Merkezimizde yapılacaktır.

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci Toplantı 26 Mart 2022 Cumartesi günü saat 13:00’de Büklüm Sokak No: 1 Kavaklıdere / ANKARA adresindeki Latanya Otel ’de yapılacaktır.

Genel Kurul gündemi aşağıda sunulmakta olup, katılımınız hususunda bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

Meriç SAPÇI

TTMD Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM:

• Açılış,

• Başkanlık divanı seçimi,

• Atatürk, şehitlerimiz ve aramızdan ayrılan meslektaşlarımız için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

• Gündemin karara bağlanması,

• 2021 yılı Dernek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun, Dernek ve İktisadi İşletme Bilanço, Gelir-Gider Tablolarının ve Dernek Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve Dernek Yönetim Kurulu’nun ibrasının oylanması,

• 2022 yılı üye aidatlarının belirlenmesi, 2022 yılı Dernek ve İktisadi İşletme tahmini bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

• Genel Kurul kararları ile ilgili olarak idari işlemler esnasında idarelerin gerekli görebileceği yerlerde düzeltmeler yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

• Dilek ve öneriler,

• Kapanış.

    
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr