Su Teknik Komitesi

AMAÇ:
Aşağıda listelenen konularda, dernek bünyesinde çalışma grupları oluşturmak.
Ülkemizde kullanılan kalite standartları ve su kirliliği kontrol yönetmeliğine uygun olarak, sistem tasarım ve uygulamalarının uluslararası normlara göre standardize edilmesi.
Sektörümüzde ve İlgili kamu kurum ve yerel yönetimlerde konu başlıkları ile ilgili iyileştirici ve proses detaylarını genişletici çalışmalar yapılması.
İlgili kamu Kurumları, yerel yönetimler veya özel sektör organizasyonları ile birlikte teknik alanda girişimlerde bulunmak.
Yatay ve dikeyde ilgili STK’lar ile iş birliği yapılması.
Konu başlıkları ile ilgili bilgi ve dökümanların dernek arşivinde toplanması.
Konu başlıkları doğrultusunda uzmanlık gerektiren işler için kamu kurumları ve yerel yönetimlerde çalıştay ve benzeri toplantılara temsilci gönderilmesi. Uzman olarak katılımcı gönderilmesi.
Dernek üyelerimize konu başlıkları ile ilgili eğitimler verilmesi. Hesapların standardize edilmesi için gerekli yazılım ve programların hazırlanması.
Su konusunda gündem oluştukça, toplumu doğru yönlendirecek bilgilerin, sosyal medya, teknik dergiler, ilgili medya dergi vs kanalıyla dağıtılması.
Tek başına veya birlikte hareket edilecek paydaşlarla su konusunda farkındalık projelerinin yapılabilmesi.
 
ÇALIŞMA KONULARI:
Temiz su (Endüstriyel / Evsel kullanıma yönelik arıtma prosesleri)
Atık su (Endüstriyel/ Evsel atık suların arıtılması veya geri kazanılması)
Su Geri Kazanım
Yağmur suyu hasadı
Gri su geri kazanım
Buhar tesisatı
Sıcak su tesisatında su kalitesi
Soğutma Kulesi besleme ve çevrim hatlarında su kalitesi
Isıtma ve soğutma sistemlerinde su kalitesi
Boru devrelerinin kimyasal yıkaması (Flushing) ve kimyasal koruma
 
KOMİTE KURUCULARI :
Melek Yıldız (Kimya Mühendisi) ( Başkan)
Hamit Mutlu (Makine Mühendisi)
Prof. Dr. İbrahim Atmaca (Akdeniz Üniversitesi)
Devrim Kılıç (Antalya MMO Şube Başkan Yardımcısı)
 
 


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr