×

Important Dates


Abstract Submission Deadline

31 January 2020

Abstract Acceptance Notification

7 February 2020

Submission of Full Papers

2 March 2020

Paper Acceptance Notification

9 March 2020


BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLDİRİLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ


Bildiri özetleri 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.  Online Bildiri Özeti gönderiminde sorun yaşanması halinde bildiri özetleri symposium@ttmd.org.tr adresine de yönlendirilebilir. 

Sempozyumun dili İngilizce’dir.

Instructions on how to write full paper.


Symposium Contact


Symposium Organizer

Symposium Secretary

Copyright @ Sanal XIV TTMD Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri