Important Dates


Abstract Submission Deadline

31 January 2020

Abstract Acceptance Notification

7 February 2020

Submission of Full Papers

2 March 2020

Paper Acceptance Notification

9 March 2020 

“Daha Sürdürülebilir bir Gelecek için Esnek HVAC Çözümleri” başlığını taşıyan TTMD XIV. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu 1-4 Haziran 2020 tarihleri arasında Sanal olarak gerçekleştirilecektir.

21. yüzyıl üretim tesislerinden konutlara tüm organizasyonların altyapılarını arz veya talepte oluşan dalgalanmalara ve şoklara karşı gerekli esnekliğe sahip olacak şekilde yeniden düzenlemelerini gerektirmektedir. Esneklik bir hastanenin ısıtma enerjisini sağlayan yakıt diversitesinden, bir kampüsün ısıtma ve soğutma yüklerini dinamik olarak izleyen akıllı HVAC sistemlerinin kurulmasına kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gereken bir olgudur. Esnek sistemlere uzanan çözüm algoritmalarının ise yüksek verimlilik, güvenilirlik, bakım kolaylığı ve en düşük toplam yaşam döngüsü bedeli temelinde kurgulanması bir zorunluluktur.

Dünya nüfusundaki artışa yetişemeyen eksik ve yanlış tasarlanmış şehir altyapıları, iklim değişikliğinin sonucu olarak geliştiğine inanılan doğal afetler ve doğal hidrokarbon kaynakların giderek tükenmesi özellikle yapılı çevre ve mekanik tesisatla ilgilenen profesyonellerin her zamankinden daha akılcı, esnek ve verimli çözümler üretmesini talep etmektedir.

IV. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu bu konularda çalışan akademisyen, mühendis, mimar, meslek çalışanı, üretici, müteahhit ve tasarımcının bilgi alışverişi yapmalarına olanak sağlayacak bir platform vazifesi görecektir. Bu amaçla sizleri TTMD tarafından düzenlenen bu sempozyuma davet ediyoruz.

Konuşmacılar
Dr. Andreas Matzarakis


Deutscher Wetterdienst | DWD · Research Center Human Biometeorology


Dr. Badr Ikken


Institut De Recherche En Energie Solaire Et Energies Nouvelles | IRESEN


Dr. Catalin Lungu


UTCB


Dr. Cheol Soo Park


Seoul National University


Dr. Değer Saygın


SHURA Energy Transition Center


Dmitry Bochalov


Danfoss


Dr. Essam Khalil


Cairo University


Dr. Fatih Birol


International Energy Agency, IEA


Dr. Francis Allard


Université De La Rochelle


Frank Hovarka


Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations, REHVA


Dr. Halime Paksoy


Çukurova University


Med.Dr. Hasan Bayram


Turkish Thorax Association


Dr. Ivo Martinac


KTH Royal Institute of Technology


Jaap Hogeling


EPB Center


Dr. Jarek Kurnitski


Aalto University


Dr. Karsten Voss


Bergische Universitat Wuppertal


Dr. Klaus Vajen


International Solar Energy Society, ISES


Dr. Levent Kurnaz


Boğaziçi University


Dr. Lori McElroy


International Building Performance Simulation Association, IBPSA


Miha Bobic


Danfoss


Dr. Oğuz Can


Republic of Turkey Ministry of Energy and Natural Resources


Dr. Panagiotis Nastos


National and Kapodistrian University of Athens


Dr. Pieter de Wilde


University Of Plymouth


Dr. Stephen Roosa


The Association of Energy Engineers, AEE


Yunus Arıkan


ICLEI – Local Governments for Sustainability


Destekleyenler

Symposium Contact


Symposium Organizer

Symposium Secretary

Copyright @ Sanal XIV TTMD Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri