×

Important Dates


Abstract Submission Deadline

31 January 2020

Abstract Acceptance Notification

7 February 2020

Submission of Full Papers

2 March 2020

Paper Acceptance Notification

9 March 2020

DAVETİYE

 

“Daha Sürdürülebilir bir Gelecek için Esnek HVAC Çözümleri” başlığını taşıyan TTMD XIV. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu 1-4 Haziran 2020 tarihleri arasında Sanal olarak gerçekleştirilecektir.

21. yüzyıl üretim tesislerinden konutlara tüm organizasyonların altyapılarını arz veya talepte oluşan dalgalanmalara ve şoklara karşı gerekli esnekliğe sahip olacak şekilde yeniden düzenlemelerini gerektirmektedir. Esneklik bir hastanenin ısıtma enerjisini sağlayan yakıt diversitesinden, bir kampüsün ısıtma ve soğutma yüklerini dinamik olarak izleyen akıllı HVAC sistemlerinin kurulmasına kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gereken bir olgudur. Esnek sistemlere uzanan çözüm algoritmalarının ise yüksek verimlilik, güvenilirlik, bakım kolaylığı ve en düşük toplam yaşam döngüsü bedeli temelinde kurgulanması bir zorunluluktur.

Dünya nüfusundaki artışa yetişemeyen eksik ve yanlış tasarlanmış şehir altyapıları, iklim değişikliğinin sonucu olarak geliştiğine inanılan doğal afetler ve doğal hidrokarbon kaynakların giderek tükenmesi özellikle yapılı çevre ve mekanik tesisatla ilgilenen profesyonellerin her zamankinden daha akılcı, esnek ve verimli çözümler üretmesini talep etmektedir.

IV. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu bu konularda çalışan akademisyen, mühendis, mimar, meslek çalışanı, üretici, müteahhit ve tasarımcının bilgi alışverişi yapmalarına olanak sağlayacak bir platform vazifesi görecektir. Bu amaçla sizleri TTMD tarafından düzenlenen bu sempozyuma davet ediyoruz.

Konuşmacılar
Dr. Andreas Matzarakis


Deutscher Wetterdienst | DWD · Research Center Human Biometeorology


Dr. Badr Ikken


Institut De Recherche En Energie Solaire Et Energies Nouvelles | IRESEN


Dr. Catalin Lungu


UTCB


Dr. Değer Saygın


SHURA Energy Transition Center


Dmitry Bochalov


Danfoss


Dr. Essam Khalil


Cairo University


Dr. Halime Paksoy


Çukurova University


Med. Dr. Hasan Bayram


Türk Toraks Derneği


Dr. Francis Allard


Université De La Rochelle


Frank Hovorka


REHVA


Jaap Hogeling


IEPB Center


Dr. Jarek Kurnitski


Aalto University


Dr. Klaus Vajen


ISES


Miha Bobic


Danfoss


Dr. Oğuz Can


T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


Dr. Olof Andersson


Lund University


Dr. Panagiotis Nastos


National and Kapodistrian University of Athens


Dr. Pieter de Wilde


University Of Plymouth


Dr. Samer Zawaydeh


The Association of Energy Engineers


Dr. Stephen Roosa


The Association of Energy Engineers


Yunus Arıkan


ICLEIMILESTONE PLAN

 

31


January


2019

Abstract Submission Deadline

7


February


2020

Abstract Acceptance Notification

2


March


2020

Submission of Full Papers

9


March


2020

Paper Acceptance Notification
Destekleyenler
Symposium Contact


Symposium Organizer

Symposium Secretary

Copyright @ Sanal XIV TTMD Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri