ana sayfa    site haritası    iletişim

 
         Üye Girişi
  Bina Enerji Performansı
    Yeni BEP Yönetmeliği

 

   
 
 
TTMD, Uluslararası Enerji Ajansı Toplantısına Katıldı

 Uluslararası Enerji Ajansı Binalarda ve Topluluklarda Enerji Teknik İşbirliği Programı (IEA-EBC TCP - International Energy Agency Energy in Buildings and Communities Technical Collaboration Program) 81. Yürütme Kurulu toplantısı 7-10 Haziran tarihlerinde Londra’da gerçekleşti.

 
TTMD toplantıda Türkiye’deki enerji kaynakları kullanımı ve enerji verimliliği uygulamaları, yenilenebilir enerji, binalar, belediyeler ve potansiyel fırsatlar, Ar-Ge öncelikleri ve yürütülen faaliyetler, bölgesel ihtiyaçlar hakkında detaylı bir sunum yaptı ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) ve bugüne kadar yarattığı değerler hakkında detaylı bilgi aktardı. 
 
TTMD’nin bir yıla yakın bir süredir geliştirilen olumlu iletişimi takiben davet edilerek katıldığı toplantıda; IEA EBC Teknik İşbirliği Programında aktif çalışma ve Türkiye Cumhuriyetini temsil etme isteğimiz 23 üye ülke temsilcilerinden müteşekkil Yürütme Kuruluna iletilmiş ve takibinde yapılan oylamada ülkemiz Uluslararası Enerji Ajansı Binalarda ve Topluluklarda Enerji Teknik İşbirliği Programı’na katılımı hususunda oybirliğiyle resmi olarak davet edilmiştir. 
 
Yürütülmekte olan Ar-Ge projeleri hakkında ulaşılan sonuçlar ve ara faaliyet raporlarının değerlendirildiği toplantı; “Doğal ve elektrikli aydınlatma için bütünleşik çözümler”, “Bölgesel ölçekte enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji ile birleşik maliyet etkin bina yenilemesi”, “Tarihi binalarda en düşük enerji talebi ve CO2 salımı amaçlı yenileme” ve “Net sıfır enerji topluluklarına doğru” konularında detaylı sunumların gerçekleştirildiği ve profesyonellerin katıldığı Teknik İşbirliği Programı yaygınlaştırma etkinliği olan Teknik Sempozyum ile tamamlandı.  
 
 
IEA-EBC TCP hakkında:
Uluslararası Enerji Ajansı Binalarda ve Topluluklarda Enerji Teknik İşbirliği Programı, binalar ve topluluklar alanında uluslararası bir enerji araştırma ve yenilik programıdır. Halen 23 üye ülke arasında Bütünleşik planlama ve bina tasarımı, Bina enerji sistemleri, Bina zarfı, Topluluk ölçeğinde yöntemler, Binalarda gerçek enerji kullanımı alanlarında ortak Ar-Ge projeler oluşturan Teknik İşbriliği Programı; bugüne kadar farklı konularda 57 araştırma projesini tamamlamış olup, halen 18 araştırma projesi 23 ülkeden gönüllü araştırmacılar katılımıyla sürmektedir. Daha detaylı bilgi için www.iea-ebc.org
  
Tüm Haberler İçin Tıklayın

LookUs & Online Makale