Önemli Tarihler


Özet Teslimi

31 Ocak 2020

Özet Kabulü

7 Şubat 2020

Bildiri Teslimi

2 Mart 2020

Bildiri Kabulü

9 Mart 2020






Sempozyum İrtibat


Sempozyumu Düzenleyen

Sempozyum Sekretaryası

Copyright @ XIV. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu