Önemli Tarihler


Özet Teslimi

31 Ocak 2020

Özet Kabulü

7 Şubat 2020

Bildiri Teslimi

2 Mart 2020

Bildiri Kabulü

9 Mart 2020


BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLDİRİLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ


Bildiri özetleri 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.  Online Bildiri Özeti gönderiminde sorun yaşanması halinde bildiri özetleri symposium@ttmd.org.tr adresine de yönlendirilebilir. 

Sempozyumun dili İngilizce’dir.

Instructions on how to write full paper.


Sempozyum İrtibat


Sempozyumu Düzenleyen

Sempozyum Sekretaryası

Copyright @ XIV Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu