Önemli Tarihler


Özet Teslimi

15 Ocak 2019

Özet Kabulü

22 Ocak 2020

Bildiri Teslimi

15 Şubat 2020

Bildiri Kabulü

02 Mart 2020


BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLDİRİLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ


Bildiri özetleri 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.  Online Bildiri Özeti gönderiminde sorun yaşanması halinde bildiri özetleri symposium@ttmd.org.tr adresine de yönlendirilebilir. 

Sempozyumun dili İngilizce’dir.


Sempozyum İrtibat


Sempozyumu Düzenleyen

Sempozyum Sekretaryası

Copyright @ XIV. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu