Önemli Tarihler


Özet Teslimi

15 Ocak 2019

Özet Kabulü

22 Ocak 2020

Bildiri Teslimi

15 Şubat 2020

Bildiri Kabulü

02 Mart 2020


ANA KONULAR


Bildiriler aşağıdaki ana başlıklar altında teknik oturumlarda sunulacaktır.


Microclimate and building interactions
Outdoor and indoor environmental quality
High energy efficient building design considering climate
High efficiency system design approaches. Successful examples
Renewable energy using innovative approaches
Resilient HVAC equipment and system solutions
Modeling tools and simulation
Solar Decathlon competitions


 

 

 

Sempozyum İrtibat


Sempozyumu Düzenleyen

Sempozyum Sekretaryası

Copyright @ XIV. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu