Önemli Tarihler


Özet Teslimi

31 Ocak 2020

Özet Kabulü

7 Şubat 2020

Bildiri Teslimi

2 Mart 2020

Bildiri Kabulü

9 Mart 2020


ANA KONULAR


Bildiriler aşağıdaki ana başlıklar altında teknik oturumlarda sunulacaktır.


Microclimate and building interactions
Outdoor and indoor environmental quality
High energy efficient building design considering climate
High efficiency system design approaches. Successful examples
Renewable energy using innovative approaches
Resilient HVAC equipment and system solutions
Modeling tools and simulation
Solar Decathlon competitions


 

 

 

Sempozyum İrtibat


Sempozyumu Düzenleyen

Sempozyum Sekretaryası

Copyright @ XIV Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu