Önemli Tarihler


Özet Teslimi

15 Ocak 2019

Özet Kabulü

22 Ocak 2020

Bildiri Teslimi

15 Şubat 2020

Bildiri Kabulü

02 Mart 2020


Sempozyum İrtibat


Sempozyumu Düzenleyen

Sempozyum Sekretaryası

Copyright @ XIV. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu