Önemli Tarihler


Özet Teslimi

31 Ocak 2020

Özet Kabulü

7 Şubat 2020

Bildiri Teslimi

2 Mart 2020

Bildiri Kabulü

9 Mart 2020


GENEL BİLGİLER

 

 


TTMD


1992 yılında ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme ve sıhhi tesisat alanlarında mekanik tesisat mühendisliğinin ve sektörün gelişmesi için kurulmuş olan Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) günümüzde tasarımcı, uygulamacı, akademisyen, imalatçı, mümessil, işletmeci gibi farklı disiplinlerden gelen profesyonellerden oluşan 2.500’ü aşkın üyesinin ortak amaçlar için toplandığı bir dernek haline gelmiştir.

TTMD’nin başlıca amacı sektördeki mühendis ve mimarların mekanik tesisat ile ilgili konularda bilgilerini arttırmaktır. Dernek bu amaçla teknik eğitimler, kurslar, seminerler, çalıştaylar ve sempozyumlar düzenlemekte, ulusal ve uluslararası projelerde paydaş olarak yer almakta ve üniversite ve araştırma kurumlarının yürüttüğü sektörle ilgili araştırmalara destek olmaktadır. Bunun haricinde TTMD bilginin küresel ölçekte paylaşılması için kurulmuş ASHRAE, REHVA, CLIMAMED gibi uluslararası platformlarda
üye dernek olarak yer almaktadır.

 

 

SEMPOZYUMUN AMACI

 

Tesisat Mühendisliği konusunda çalışan araştırmacı, tasarımcı ve uygulamacıları bir araya getirerek bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak ve “Isıtma”, “Soğutma”, “Havalandırma”, “İklimlendirme” ve “Sıhhi Tesisat” alanlarında teknolojik gelişmeler ve yeni tasarım esaslarını tartışmak amacıyla düzenlenmektedir.

 

 

 

Sempozyum İrtibat


Sempozyumu Düzenleyen

Sempozyum Sekretaryası

Copyright @ XIV Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu